about us

1. Hüquqi şəxsin idarəetmə mexanizmlərinin formalaşdırılması
2. Normativ-hüquqi aktların hazırlanması;
3. Beynəlxalq idarəetmə standartları üzrə tələblərin (İSO, OHSAS) tətbiq edilməsi;
4. İnsan resurslarının idarə edilməsi mexanizminin yaradılması;
5. Kargüzarlıq işinin təşkili və arxivləşdirmənin qurulması;
6. Maliyyə sisteminin auditi, qurulması və idarə edilməsi;
7. Elektron xidmətlərin yaradılması;
8. Mövcud elektron xidmətlərin qanunvericiliyə uyğun təkmilləşdirilməsi;
9. Vergi idarəetmə mexanizmlərinin yaradılması;
10. Dövlət satınalma proseslərinin təşkili, aparılması və müvafiq sənədlərin hazırlanması;
11. Lisenziya və icazələrin alınması və bunun üçün sənədləşmə işlərinin aparılması.
12. Alqı-satqı və xidməti müqavilələrin hazırlanması
13. Biznes problemlərinin hüquqi yolla həlli