about us

1. Tüzel kişilerin yönetim mekanizmalarının oluşturulması
2. Mevzuat ve yasal düzenlemelerin hazırlanması
3. Uluslararası yönetim standartlarının gerekliliklerinin (İSO, OHSAS) uygulanması
4. İnsan kaynakları yönetim mekanizmasının oluşturulması
5. Büro işlerinin organize edilmesi
6. Finansal sistemin denetimi, inşası ve yönetimi
7. Elektronik hizmetlerin hukuki altyapısının oluşturulması
8. Mevcut elektronik hizmetlerin mevzuata uygun olarak güncellenmesi
9. Vergi yönetim mekanizmalarının oluşturulması
10. Kamu ihale süreçlerinin organizasyonu, yürütülmesi ve ilgili dokümanların hazırlanması
11. Ruhsat ve izinlerin alınması ve bunlarla ilgili evrak işlerinin yürütülmesi.
12. Satış ve hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
13. İşletme sorunlarının yasal çözümü