Xəbər platforması olaraq Azərbaycanda və dünyada baş verən ən son yeniliklər və xəbərlər haqqında informasiyaların toplanması və cəmiyyətin məlumatlandırılması fəaliyyətini həyata keçirir.