1. Hüquqi və fiziki şəxslərə vergi və maliyyə xidmətləri.
2. Possistem.
3. Hesab fakturalarının hazırlanması, təhvil-təslim aktlarının hazırlanması.
4. Sadələşdirilmiş vergi bəyənnaməsinin tərtib edilməsi.
5. Sadələşdirilmiş vergi bəyənnaməsinin aylıq ödənişlərinin, rüblük hesabatlarının aparılması.
6. Vergi ödəyicilərinə xidmət:
- Aylıq\rüblük\illik hesabatlar
- Obyektin qeydiyyatı, ləğvi
- Kassa aparatı, pos terminal
- İşə qəbul, xitam
- Əmək haqqının hesablanması
- Möhür, ştamp, lisenziya
- Vergi bəyənnaməsinin hazırlanması
7. DSMF hesabatlarının aparılması.
8. Tender sənədlərinin hazırlanması.

9. ƏDV hesabatlarının hazırlanması.
10. Gəlirdən çıxılan məbləğin kompensasiya edilməsi.
11. Asan imza (Azərbaycanın elektron imza sistemi).
12. Vergi ödəyicilərinin qeydiyyata alınması, qeydiyyatının ləğvi və yenidən təşkili ilə bağlı xidmətlər.
13. Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması.
14. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı.
- Bankların və birjaların sığortaçıları, sığorta və birlik brokerləri, xarici hüquqi şəxslərin, nümayəndəliklərin və filialların qeydiyyatı
- Kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyəti həyata keçirən şəxslərin qeydiyyatı
- Digər hüquqi şəxslərin qeydiyyatı (MMC, QSC və ASC)
15. Kadr uçotunun qurulması.
16. Əmək müqavilələrinin elektron qeydiyyatı, xitam və düzəliş edilməsi.
17. Maliyyə məsləhətçiliyi.
18. Alqı-satqı və xidməti müqavilələrin hazırlanması.
19. Debitor / Kreditor borclar.
20. Alınmış / Verilmiş avans.