1. Tüzel kişilere ve bireylere vergi ve mali hizmetler.
2. Pos sistem.
3. Faturaların hazırlanması, teslimat işlemlerinin hazırlanması.
4. Basit usulde vergilendirme beyanlarının hazırlanması.
5. Basit usulde vergilendirme beyanının aylık ödemelerinin, üç aylık raporlarının hazırlanması.
6. Vergi mükelleflerine hizmetler:
- Aylık, 3 aylık, yıllık raporların verilmesi
- İşletme mekanının kaydı \ iptal edilmesi
- Pos terminal
- İşe alım / fesih
- Maaşın hesaplanması
- Mühür, damga, lisansların hazırlanması
- Vergi beyanlarının hazırlanması
7. DSMF raporlarının hesaplanması.
8. Tender dokümanlarının hazırlanması.

9. KDV raporlarının hazırlanması.
10. Kazançtan kesilen tutarın geri ödenmesi.
11. “Asan İmza” (Azerbaycanda E-imza sistemi).
12. Mükelleflerin tescili, kaydının silinmesi ve yeniden düzenlenmesine ilişkin hizmetler.
13. Bireysel mükelleflerin vergi kaydına alınması.
14. Tüzel kişilerin devlet kaydına alınması.
- Banka ve borsa sigortacıları, sigorta ve sendika komisyoncuları, yabancı tüzel kişiler, temsilcilikler ve şubelerin tescili
- Tarım sektöründe faaliyet gösteren kişilerin kaydı
- Diğer tüzel kişilerin kaydı (MMC, QSC ve ASC)
15. Persönel kayıtlarının oluşturulması.
16. İş sözleşmelerinin elektronik kaydı, feshi ve değiştirilmesi.
17. Finansal danışmanlık hizmetleri.
18. Satış ve hizmet sözleşmelerinin hazırlanması.
19. Borç sözleşmeleri.
20. Alınmış ve verilmiş avans.