1.Deniz navigasyonu

2.Gemi elektrik santrallerinin işletilmesi

3.Gemi Mühendisliği

4.Bilgi teknolojileri

5.Bilgi güvenliği

6.Bilgisayar Bilimi

7.Petrol - gaz mühendisliği

8.Kimya Mühendisliği

9.Endüstri Mühendisliği

10.Ulaştırma mühendisliği

11.Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

12.İnşaat Mühendisliği

13.Mimari (yetenek testi gereklidir)

14.Fizik öğretimi

15.Bilişim öğretimi

16.Matematik Öğretimi

17.Yüksek Matematik

18.Fizik

19.Jeoloji

20.Lojistik

21.Toprak bilimi ve tarım kimyası

22.Arazi yapısı ve arazi kadastrosu

23.Uluslararası ilişkiler

24.Eyalet ve belediye idaresi

25.İşletme Yönetimi

26.Ekonomi

27.Finans

28.Pazarlama

29.Yönetim

30.Muhasebe

31.İstatistikler

32.Ekonometrist

33.Uluslararası ticaret ve lojistik

34.Sosyoloji

35.Coğrafya öğretimi

36.İstanbul Arel

37.Bölgesel araştırmalar (bölgelere göre)

38.Coğrafya

39.Ulaşım hizmeti

40.Spor Yönetimi

41.Turist rehberi

42.Turizm işletmesinin organizasyonu

43.Hukuk

44.Siyaset Bilimi

45.Devlet ve halkla ilişkiler

46.Tarih

47.Eğitimde sosyal-psikolojik hizmet

48.Felsefe

49.Sosyal hizmet

50.Filoloji (dil ve edebiyat belirtilerek)

51.Çeviri (dile göre)

52.Dil ve edebiyat öğretimi (dillerde)

53.İlkokul öğretmenliği

54.Düzeltici eğitim

55.Okul öncesi eğitim

56.Tarih öğretimi

57.Yabancı dil öğretimi (diller üzerine)

58.Din Bilimleri

59.İslami İlimler

60.Gazetecilik

61.Kütüphane ve bilgi etkinlikleri

62.Müze, arşiv çalışmaları ve anıtların korunması

63.Uluslararası tıp

64.Tıp - tedavi işi

65.Diş Hekimliği

66.Klinik psikoloji

67.Fizyoterapi

68.Hemşirelik işi

69.Kadın Doğum

70.Eczane

71.Veterinerlik

72.Kimya

73.Biyoloji

74.Kimya öğretimi

75.Biyoteknoloji

76.Zooteknoloji

77.Bahçe bitkileri

78.Spor öğretimi

79.Spor - koçluk

80.Spor turizmi

81.Oyunculuk

82.Yönetmenlik

83.Resim

84.Grafikler

85.Heykel

86.Müzikoloji

87.İdarecilik