about us

Vatandaşlar için hukuk hizmetleri
• Boşanma davaları
• Nafaka davaları
• Paylı mülkiyet bölünmesi
• Mirasın sağlanması
• İş ilişkilerinde problemlerin çözülmesi
• Borç meseleleri
• Bank ve kredi sorununun yargısal çözümü
• Ev ve mülkün özelleştirilmesi probleminin çözümü
• Yeni binalarla ilgili problemlerin çözülmesi
• Arazi ve toprak problemlerinin çözümü
• Ticari anlaşmazlıklarda hukuki yardım
• Mahkeme kararlarının icrasına ilişkin sorunların çözümü
• Temyiz şikayetlerinin yazılması
• Mahkemelerde vatandaşı temsil etme
• Avukat hizmetleri