1.Dəniz naviqasiyası

2.Gəmi elektrik stansiyalarının istismarı

3.Gəmi mühəndisliyi

4.İnformasiya texnologiyaları

5.İnformasiya təhlükəsizliyi

6.Kompüter elmləri

7.Neft – qaz mühəndisliyi

8.Kimya mühəndisliyi

9.Sənaye mühəndisliyi

10.Nəqliyyat mühəndisliyi

11.Elektrik-Elektronik mühəndisliyi

12.İnşaat mühəndisliyi

13.Memarlıq (qabiliyyət imtahanı tələb olunur)

14.Fizika müəllimliyi

15.İnformatika müəllimliyi

16.Riyaziyyat müəllimliyi

17.Ali Riyaziyyat

18.Fizika

19.Geologiya

20.Logistika

21.Torpaqşünaslıq və aqrokimya

22.Yerquruluşu və torpaq kadastrı

23.Beynəlxalq münasibətlər

24.Dövlət və bələdiyyə idarə etməsi

25.Biznesin idarə edilməsi

26.İqtisadiyyat

27.Maliyyə

28.Marketinq

29.Menecment

30.Mühasibat

31.Statistika

32.Ekonometri

33.Beynəlxalq ticarət və logistika

34.Sosiologiya

35.Coğrafiya müəllimliyi

36.İstanbul Arel

37.Regionşünaslıq ( regionlar üzrə)

38.Coğrafiya

39.Nəqliyyatda servis

40.İdman menecmenti

41.Turizm bələdçiliyi

42.Turizm işinin təşkili

43.Hüquqşünaslıq

44.Politologiya

45.Dövlət və ictimai münasibətlər

46.Tarix

47.Təhsildə sosial- psixoloji xidmət

48.Fəlsəfə

49.Sosial iş

50.Fililogiya ( dil və ədəbiyyat göstərilməklə)

51.Tərcümə ( dillər üzrə)

52.Dil və ədəbiyyat müəllimliyi ( dillər üzrə)

53.İbtidai sinif müəllimliyi

54.Korreksiyaedici təlim

55.Məktəbəqədər təhsil

56.Tarix müəllimliyi

57.Xarici dil müəllimliyi ( dillər üzrə)

58.Dinşünaslıq

59.İslamşünaslıq

60.Jurnalistika

61.Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti

62.Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması

63.Beynəlxalq tibb

64.Tibb – müalicə işi

6S.tomatologiya

66.Klinik psixologiya

67.Fizioterapiya

68.Tibb bacısı işi

69.Mamalıq

70.Əczaçılıq

71.Baytarlıq

72.Kimya

73.Biologiya

74.Kimya müəllimliyi

75.Biotexnologiya

76.Zootexnologiya

77.Bağça bitkiləri

78.İdman müəllimliyi

79.İdman – məşqçilik

80.İdman turizmi

81.Aktyorluq

82.Rejissorluq

83.Rəssamlıq

84.Qrafika

85.Heykəltaraşlıq

86.Musiqişünaslıq

87.Drijorluq